เลื่อนลง
Best Rates Guaranteed
2 Adults, 0 Child
1 Suite

ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ปเป็นผู้บุกเบิกกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมากมายในเมืองพัทยา ทีมผู้บริหารมุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านโครงการต่างๆ มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงแรมเมื่อปีพ.ศ. 2516

รอยัล คลิฟได้ริเริ่มก่อตั้งโรงบำบัดน้ำเสียของตนเองมาตั้งแต่ช่วงปีพ.ศ. 2517 ซึ่งเป็นระยะเวลายาวนานก่อนที่เมืองพัทยาจะก่อตั้งโรงบำบัดน้ำเสียของเมือง นอกจากนี้เรายังเป็นรีสอร์ทแห่งแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 สำหรับการบริหารจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรฐานสากลระบบ ISO9001:2008 สำหรับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ และ TIS22300-2551 ความสำเร็จเหล่านี้ทำให้รอยัล คลิฟได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในฐานะโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยความสำเร็จด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำให้เราได้รับการคัดเลือกและได้รับรางวัลอันทรงเกียรติด้านสิ่งแวดล้อมมากมาย อาทิ รางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) ประจำปีพ.ศ. 2563 ในสาขาสิ่งแวดล้อม, รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น (EIA Monitoring Award) จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีพ.ศ. 2543, 2545, 2548, 2550, 2551 และ 2552, รางวัล Kuoni Green Planet Award ประจำปีพ.ศ. 2548 – 2549 และ 2550 – 2551 และรางวัล Best Green Hotel recognition ปีพ.ศ. 2551 อีกหนึ่งรางวัลที่เราภาคภูมิใจคือรางวัลที่ได้รับจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ยกย่ององค์กรของเราเนื่องจากเปิดโอกาสให้ผู้พิการเข้าร่วมทำงานในครอบครัวของรอยัล คลิฟด้วยเช่นกัน

การตอบแทนสังคม

การตอบแทนให้กับสังคม โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาส ยังคงเป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมที่รอยัล คลิฟมุ่งมั่นทำมาตลอด เราทำงานร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในด้านการเงินและสนับสนุนในด้านสิ่งของที่จำเป็น อาทิ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา และโรงเรียนสอนคนตาบอด รวมถึงมีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส

ในแต่ละปีทีมผู้บริหารระดับสูงของรอยัล คลิฟจะเดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนและองค์กรการกุศลต่างๆ เพื่อรับทราบถึงปัญหาและหาแนวทางการช่วยเหลือเด็กๆ โดยในการเยี่ยมแต่ละครั้ง เราจะนำอาหาร เสื้อผ้า และหนังสือไปมอบให้ที่โรงเรียนเช่นกัน ในปีพ.ศ. 2552 รอยัล คลิฟได้ว่าจ้างสถาปนิกและวิศวกรที่มีชื่อเสียงมาปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางของโรงเรียนสอนคนตาบอดพัทยา ยิ่งไปกว่านั้นคณะกรรมการบริหารได้สมทบทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลเมืองพัทยาและบ้านพักสำหรับผู้ป่วย HIV ในจังหวัดระยองอีกด้วย

นอกเหนือจากกิจกรรมดังกล่าวมาแล้วนั้น รอยัล คลิฟได้ทำงานร่วมกับองค์กร สมาคม และชมรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือชุมชน องค์กรการกุศล และมูลนิธิ

กิจกรรมที่ผ่านมาของเรา

  • ซีอีโอของรอยัล คลิฟร่วมบริจาคเงินในแคมเปญระดมเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (ALS Challenge) จำนวน 300,000 บาท
  • รอยัล คลิฟร่วมกับชมรมเฟอร์รารี่อย่างเป็นทางการในประเทศไทยบริจาคเงินสด 250,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ในมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยาและมูลนิธิคุณพ่อเรย์
  • รอยัล คลิฟร่วมกับชมรมลัมโบร์กินีประเทศไทยบริจาคเงินสด 200,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ในมูลนิธิคุณพ่อเรย์
  • ทีมผู้บริหารรอยัล คลิฟ พร้อมด้วยมิสเวิลด์ประจำปี 2018 และคณะผู้จัดงานมิสเวิลด์ร่วมบริจาคเงิน และเวชภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือเด็กทุพพลภาพ และนักเรียนหลายร้อยคนที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
  • ทีมผู้บริหารระดับสูงของรอยัล คลิฟจัดตั้งกิจกรรมเพื่อสังคมประจำปี โดยการบริจาคเงิน 400,000 บาทแก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา และอีก 400,000 บาทแก่มูลนิธิคุณพ่อเรย์
  • ผู้บริหารของรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ปได้มอบทุนการศึกษาประจำปีให้แก่บุตรหลานของพนักงาน มูลค่ากว่า 500,000 บาท
  • ซีอีโอรอยัล คลิฟนำทีมผลิตหน้ากากอนามัยและเฟสชิลป้องกันเชื้อโรคกว่า 2,000 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาลและองค์กรการกุศลในประเทศไทย
  • เพื่อส่งเสริมพัทยาให้เป็นเมืองสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เราจึงได้จัดทำโครงการปลูกต้นไม้ให้แก่เมือง โดยบริษัทที่มาจัดงานประชุม หรืองานอีเวนต์ต่างๆ ( M.I.C.E) ที่เรา จะสามารถเลือกสถานที่ปลูกต้นหางนกยูงในนามของบริษัทได้ นอกจากนี้เรายังได้นำส่วนหนึ่งของกำไรมาสนับสนุนการปลูกต้นไม้นี้อีกด้วย