เวลาประเทศไทย:  | 25°C

โทร: (66 38) 250151
สำรองห้องพัก
ประเภทห้องพัก:

วันเข้าพัก:

ออก:

 
จำนวน
 ยกเลิก/แก้ไข
 สำหรับสมาชิก

 

คำชมเชย
 • "A very pleasant stay!"

  H.E. Lee Hsien Loong

 • ""I am impressed with Royal Wing Suites & Spa. They are actually newer than some new hotels..."

  Chris Lee, Marketing Director for Tourism Authority of Thailand

 • "The attention to detail was a sight to behold. This dinner will be remembered for a long time..."

  Mr. Charles Back

 • "This is my first stay at Royal Wing. I find no other word than A* in expressing my opinion..."

  H.E. Dr. Tun Shun

 • "Stylish, luxury and extremely comfortable; no other hotels in Pattaya can match..."

  Pol. Maj Apinace Phornphiboon

 • "Beyond 5 stars, The Royal Wing Suites & Spa is the Ferrari of hotels..."

  Mr. Voravud Bhirombhakdi

 • "This is one of my favourite hotel in Pattaya and I regularly use the resort's tennis courts for practice..."

  Mr. Paradorn Srichaphan

 • "I have to recognize your outstanding hospitality and service that I receive on a daily basis..."

  Mr. Sean G. Pearson

 • "Beyond Expectations - Ultimate Proposal Experience! All I have to say is 'thank you' to all the staff..."

  Alex, Hong Kong


 

รางวัลแห่งความภูมิใจกว่า 100 รางวัล ได้แก่: